PSYCHOLOGIA SPORTU

MOJA FILOZOFIA PRACY

Pracuję w oparciu o nurt Sportu Pozytywnego, który od kilku lat popularyzowany jest w Polsce między innymi przez Artura Poczwardowskiego (Ph.D., University of Denver),
Uniwersytet SWPS oraz Fundację Sportu Pozytywnego
W jej założeniach najważniejszy jest harmonijny i wszechstronny rozwój człowieka oraz jego szczęście – zawodnik to przede wszystkim człowiek, a dopiero potem sportowiec.
Wynik sportowy jest ważny, ale jest celem osiąganym z czasem. Dochodzi się do niego dzięki zrównoważonemu rozwojowi różnych ważnych umiejętności: fizycznych, technicznych oraz psychologicznych. Ważne jest tu również wsparcie społeczne oraz bycie szczęśliwym w pozasportowych obszarach życiowych – zachowywanie równowagi pomiędzy sportem, nauką, życiem towarzyskim, rodzinnym i innymi zainteresowaniami.
Sukcesem jest tutaj harmonijne osiąganie wszystkich celów życiowych – nie tylko sportowych!