OFERTA

Dla zawodników
 

Wzmacnianie poczucia pewności siebie i własnej skuteczności
Treningi koncentracji
Nauka metod relaksacji
Opracowywanie indywidualnych technik radzenia sobie ze stresem
Wyznaczanie celów
Treningi wyobrażeniowe
Ćwiczenie kontroli emocji

Nowość! Wspieranie w procesie rehabilitacji i wracania do sportu po kontuzji

Dla drużyn sportowych
 

Identyfikowanie ról wewnątrz drużyny 
Integracja członków zespołu oraz trenera z zespołem
Wzmacnianie drużynowego poczucia pewności siebie i skuteczności
Poprawa komunikacji, spójności i współpracy w zespole
Wyznaczanie celów drużynowych
Nauka technik wzajemnego wspierania się i radzenia sobie z emocjami

Dla trenerów

 

Konsultacje dotyczące psychologii sportu
Pomoc w identyfikowaniu potencjału sportowego oraz ról poszczególnych zawodników w drużynie

Wspieranie mocnych stron i umiejętności trenera

Pomoc w sytuacjach trudnych
Warsztaty na takie tematy, jak: efektywna komunikacja, 
wspieranie zawodników w stresie, pozytywna współpraca z rodzicami i inne

Dla rodziców
 

Konsultacje z zakresu psychologii sportu

Nauka technik pozytywnej komunikacji z dzieckiem trenującym sport

Pomoc w identyfikacji kierunku potencjału sportowego
Warsztaty na takie tematy, jak: pozytywne wspieranie dziecka w sporcie; wspieranie dziecka w okresie startowym; rola rodziców w sporcie dziecka;
dobra komunikacja; rozmowa o trudnych sytuacjach w sporcie

Dla klubów sportowych
 

Wyznaczanie celów klubu
Pomoc w tworzeniu wizji i filozofii pracy klubu
Konsultacje z zakresu psychologii sportu
Prowadzenie warsztatów dla sztabu szkoleniowego, rodziców, zawodników

METODY PRACY

 • Rozwijaj koncentrację, pewność siebie i inne kluczowe umiejętności!

  1 godz.

  Darmowa konsultacja!

 • Sprawdź, jak możesz poprawić swoje działanie w wybranym kontekście!

  2 godz.

  Cena do ustalenia

 • Naucz się dobrze funkcjonować w sytuacji stresu

  1 godz.

  Ceny różnią się

 • Rozwijaj wiedzę z wybranych przez Ciebie tematów z psychologii sportu!

  1 godz.

  Ceny różnią się

 • Warsztaty z psychologii sportu dla drużyn i nie tylko!

  2 godz.

  Cena do negocjacji

 • Rozwijaj się z informacji zwrotnej na podstawie obserwacji Ciebie!

  2 godz.

  Cena do ustalenia