OFERTA

Dla zawodników
 

Wzmacnianie poczucia pewności siebie i własnej skuteczności
Treningi koncentracji
Nauka metod relaksacji
Opracowywanie indywidualnych technik radzenia sobie ze stresem
Wyznaczanie celów
Treningi wyobrażeniowe
Ćwiczenie kontroli emocji

Nowość! Wspieranie w procesie rehabilitacji i wracania do sportu po kontuzji

Dla drużyn sportowych
 

Identyfikowanie ról wewnątrz drużyny 
Integracja członków zespołu oraz trenera z zespołem
Wzmacnianie drużynowego poczucia pewności siebie i skuteczności
Poprawa komunikacji, spójności i współpracy w zespole
Wyznaczanie celów drużynowych
Nauka technik wzajemnego wspierania się i radzenia sobie z emocjami

Dla trenerów

 

Konsultacje dotyczące psychologii sportu
Pomoc w identyfikowaniu potencjału sportowego oraz ról poszczególnych zawodników w drużynie

Wspieranie mocnych stron i umiejętności trenera

Pomoc w sytuacjach trudnych
Warsztaty na takie tematy, jak: efektywna komunikacja, 
wspieranie zawodników w stresie, pozytywna współpraca z rodzicami i inne

Dla rodziców
 

Konsultacje z zakresu psychologii sportu

Nauka technik pozytywnej komunikacji z dzieckiem trenującym sport

Pomoc w identyfikacji kierunku potencjału sportowego
Warsztaty na takie tematy, jak: pozytywne wspieranie dziecka w sporcie; wspieranie dziecka w okresie startowym; rola rodziców w sporcie dziecka;
dobra komunikacja; rozmowa o trudnych sytuacjach w sporcie

Dla klubów sportowych
 

Wyznaczanie celów klubu
Pomoc w tworzeniu wizji i filozofii pracy klubu
Konsultacje z zakresu psychologii sportu
Prowadzenie warsztatów dla sztabu szkoleniowego, rodziców, zawodników

METODY PRACY